ಜೆರುಸಲೆಂ

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ನೇಪಾಳ ಜೋರ್ಡಾನ್‍ ಈಜಿಪ್ಟ್‍ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈಇಸ್ರೇಲ್‍ ಟರ್ಕಿ ಮಲೇಶಿಯಾ ಭೂತಾನ ಜರ್ಮನಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್  ಇಟಲಿ ಕ್ರೋಶಿಯಾ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ನಾಡುಗಳ ಬಗೆಗಿನವು. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *