ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ “ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ ಮತ್ತು “ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ(2022-23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *