ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ.****** ``ಪ್ರಕಾಶಕ ಪುರಸ್ಕಾರ'' ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ..

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ.****** ``ಪ್ರಕಾಶಕ ಪುರಸ್ಕಾರ'' ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ..

Phone icon  CALL US NOW
080 - 22161900


Filters

Author
 ಮೊಗಸಾಲೆ ನಾ, Mogasale Na
Publication
 View All
 ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪೀಠ ಕಾಂತಾವರ (ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ) , Allamaprabhu Peeth Kantavara (Sahitya Publications)
 ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, Ankita Pustaka
 ದೇಸಿ ಪುಸ್ತಕ, Desi Pustaka
 ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲಾ, Manohara Grantha Mala
 ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರಕಾಶನ, Sri Rama Prakashana
 ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, Sahitya Prakashana
 ಸುಮ್‍ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶನ, Sum Sumne Prakashana
 ಸೃಜನ ಪ್ರಕಾಶನ
Language
 View All
 Kannada
Price
Search results : (11 results found)