ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

Phone icon  CALL US NOW
080 - 22161900


Filters

Author
 View All
 ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೆನ್, Amartya Sen
 ಆನಂದ ತೇಲ್ ತುಂಬ್ಡೆ , Anand Teltumbde
 ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ, Iravati Karve
 ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್, Irfan Habib
 ಕೊಸಾಂಬಿ ಡಿ ಡಿ, Kosambi D d
 ಚಂಪ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್, Champa Jaiprakash
 ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಹೆಚ್ ಎನ್, Nagamohanadas H N
 ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್, Shivanand S
 ಶ್ರೀಪಾದ ಬಿ, Sripada B
 ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ, Sabitha Bannadi
 ಸುಶೀಲಾ ಕೆ, Susheela K
Publication
 ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ, Chinthana Pusthaka
Language
 View All
 English
 Kannada
Price
Search results : (16 results found)