ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

Phone icon  CALL US NOW
080 - 22161900


Filters

Author
 View All
 ಉಮಾ ರಾವ್, Uma Rao
 ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ ಬಿ, janardhan Bhat B
 ಡಾ. ಗೀತಾ ಎಂ. ಯಂಕಂಚಿ, Dr. Geetha M Yankanchi
 ಡಾ. ಟಿ ಎಸ್ ಚನ್ನೇಶ್, Dr. T S Channesh
 ಬಸವರಾಜು ಮೇಗಲಕೇರಿ, Basavaraju Megalakeri
 ಭದ್ರಾವತಿ ರಾಮಾಚಾರಿ, Bhadravathi Ramachari
 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಚ್ಚಿನ , Lakshmi Machina
Publication
 ರೂಪ ಪ್ರಕಾಶನ, Roopa Prakashana
Language
 View All
 Kannada
Price
Search results : (7 results found)