ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

Phone icon  CALL US NOW
080 - 22161900


Filters

Author
 View All
 ಇಂದಿರಾ ಎಂ ಕೆ, Indira M K
 ಉಷಾನವರತ್ನ ರಾಮ್, Ushanavaratna Ram
 ಓಶೋ, Osho
 ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಅ ನ (ಅ ನ ಕೃ), Krishnaraya A N
 ಖಾದರ್, Khadar
 ಗುಂಡಪ್ಪ ಎಲ್, Gundappa L
 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ, Gopalakrishna Pai
 ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ, Chitra Mudgal
 ಡಾ. ಡಿ ಮಂಗಳಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ
 ತ ರಾ ಸು, Ta Ra Su
 ದಾಮೋದರ ಖಡಸೆ, Davodar Khadase
 ದೇವುಡು, Devudu
 ನಾರಾಯಣ ಪಿ ವಿ, Narayana P V
 ನೀಳಾದೇವಿ, Neeladevi
 ಮಾಧವಿಕುಟ್ಟಿ, Madhavi Kutty
 ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್, Yandamoori Veerendranth
 ರಂಗಣ್ಣ ಎಸ್ ವಿ, Ranganna S V
 ವಸುಂಧರ, Vasundhara
 ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, Shudra Srinivas
 ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಎಲ್ ಎಸ್, Sheshagiri Rao L S
 ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ , Sriyutha Kalki Krishnamurthy
 ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್, Sailakshmi S
 ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, Suryavamshi
 ಹೆಚ್ ಜಿ ರಾಧಾದೇವಿ, H G Radhadevi
Publication
 ಹೇಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ, Hemantha Sahitya
Language
 View All
 Kannada
Price
Search results : (103 results found)