ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

Phone icon  CALL US NOW
080 - 22161900


Filters

Author
 View All
 ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, Amshi Prasanna Kumar
 ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಮೂ, Albert Camus
 ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆ, Chinua Achebe
 ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ವಡ್ಡಗೆರೆ, Chinnaswamy Vaddagere
 ಜೋಯಪ್ಪ ಬಿ ಆರ್, B R Jorayappa
 ನಾಯಕ ಜಿ ಎಚ್, Nayak G H
 ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ, Basavaraja Naikara
 ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಆನಂದ್, Mulk Raj Anand
 ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿ ಎನ್, Lakshminarayana V N
 ವಿಜಯಶಂಕರ ಎಸ್ ಆರ್, Vijayashankar S R
 ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಟಿ ವಿ, Venkatachala Sastry T V
Publication
 ಚಿಂತನ ಚಿತ್ತಾರ, Chintana Chittara
Language
 View All
 Kannada
Price
Search results : (15 results found)