ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ: ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನವಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ (App) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ****** ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ: ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನವಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ (App) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ****** ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Phone icon  CALL US NOW
080 - 22161900


  • ಬಾರಯ್ಯ ಮನ ಬಂಧು | Barayya Mama Bandhu
ಬಾರಯ್ಯ ಮನ ಬಂಧು | Barayya Mama Bandhu
10%

ಬಾರಯ್ಯ ಮನ ಬಂಧು | Barayya Mama Bandhu

ಬಾರಯ್ಯ ಮನ ಬಂಧು | Barayya Mama Bandhu

MRP - ₹299.00 ₹269.10Dispatched within 2 - 3 Business Days

 FREE Home Delivery (For purchase of Rs 499/- and above)

Product Specifications


: 1
: 299
: Paperback
: 1/8 Demy Size
: 248
: 1142300
: .100


Books from ಬೆಲ್ ಹುಕ್ಸ್, Bell Hooks

Author-Image
ಬೆಲ್ ಹುಕ್ಸ್, Bell Hooks

Similar Books