ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

Phone icon  CALL US NOW
080 - 22161900


  • ಜಲ-ಜಾಲ (ರೋಚಕ ಕಾದಂಬರಿ) | Jala Jaala (Novel)
ಜಲ-ಜಾಲ (ರೋಚಕ ಕಾದಂಬರಿ) | Jala Jaala (Novel)
10%

ಜಲ-ಜಾಲ (ರೋಚಕ ಕಾದಂಬರಿ) | Jala Jaala (Novel)

ಜಲ-ಜಾಲ (ರೋಚಕ ಕಾದಂಬರಿ) | Jala Jaala (Novel)

MRP - ₹170.00 ₹153.00Dispatched within 2 - 3 Business Days

 FREE Home Delivery (For purchase of Rs 499/- and above)

Product Specifications


: 1
: 2022
: Paperback
: 1/8 Demy Size
: 152
: B-1137297
: .300


Books from ಗಣೇಶಯ್ಯ ಕೆ ಎನ್, Ganeshaiah K N

Author-Image
ಗಣೇಶಯ್ಯ ಕೆ ಎನ್, Ganeshaiah K N

Similar Books