ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ನವದೆಹಲಿ ವತಿಯಿಂದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ``ಖಗೋಳ ದರ್ಶನ’’ (ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕ) ಮತ್ತು ``ಗಣಿತ ಕಲಿತ ಗಿಣಿ’’ (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ) ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ `ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ` (2022-23)

Phone icon  CALL US NOW
080 - 22161900


Filters

Author
 View All
 ಅನು ಬೆಳ್ಳೆ, Anu Belle
 ಅಶ್ವಿನಿ ಸುನಿಲ್ , Ashwini Sunil
 ಕೌಂಡಿಣ್ಯ, Koundinya
 ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯೂಯೆಲ್ ಕ್ಲಾಸನ್, George Samuel Clason
 ಜೆ ಎನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್, J N Jagannath
 ಟಿ ಎನ್ ಎಸ್, TNS
 ಡಾ. ದೊರೇಶ ಬಿಳಿಕೆರೆ, Dr. Doresha Bilikere
 ತ ನಾ ಶಿ, ta Naa Shi
 ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸೋಂದಾ, Lakshmeesha Hegade Sonda
 ಸಂಧ್ಯಾ ವಿ, Sandhya V
Publication
 ಕದಂಬ ಪ್ರಕಾಶನ, Kadamba Prakashana
Language
 View All
 Kannada
Price
Search results : (12 results found)